PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Voor psychologische begeleiding door Mw. Drs. Tineke Zeelenberg kunt u zich door middel van dit aanmeldingsformulier (via e-mail) aanmelden.

   

Werkwijze

Na een intake wordt een probleemanalyse gemaakt.
Wat zijn uw klachten, achtergronden en wensen?
Als aan de hulpvraag kan worden voldaan worden de doelstellingen voor de begeleiding vastgelegd.
De hulp die geboden wordt kan sturend, begeleidend en steunend zijn.
De cliënt zal het meeste werk zelf doen, bijvoorbeeld door middel van huiswerkopdrachten.
Een zitting duurt 45 minuten, de overige 15 minuten is voor voorbereiding en verslaglegging.
Als er sprake is van duidelijke vooruitgang zal de begeleiding worden afgebouwd.
Er wordt dan meer tijd tussen de afspraken gepland totdat aan de doelstellingen is voldaan of het maximum aan resultaat is bereikt.

   
 

Kosten

De kosten per zitting bedragen € 80.


   
 

 

   

Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
Bij absentie zonder berichtgeving wordt het volle tarief in rekening gebracht.