Mindfulness

Mindfulness, in het Nederlands aangeduid met aandachtgerichtheid , is het centrale begrip in de Mindfulness Based Cognitive Therapy [MBCT] .
Het is bewust je aandacht ergens op richten, waarbij je in het hier en nu blijft en niet oordeelt over wat je waarneemt.
De oorsprong van het begrip komt uit het Sanskriet van het woord vipassana.
Vipassana is een uit de Boeddhistische traditie afkomstige vorm van meditatie en betekent letterlijk: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

Al geruime tijd wordt mindfulness als psychologische interventie toegepast in de vorm van meditatie-oefeningen bij stresshantering en als onderdeel van de Cognitieve Gedragstherapie.

John Kabat-Zinn, ontwikkelde vanaf 1970 Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), een oefenprogramma voor patiënten met chronische klachten (pijn, kanker, psoriasis), dat momenteel in veel ziekenhuizen in de Verenigde Staten wordt aangeboden als ondersteunende therapie.
Het resultaat van het toepassen ervan is dat cliënten met (chronische) psychische en/of lichamelijke klachten leren automatische reactie-patronen te doorbreken.

De Mindfulness-Based Cognitive Therapy is vanaf 1992 door Segal, Teasdale en Williams in Canada en Engeland ontwikkeld als methode voor terugvalpreventie bij recidiverende depressies.
Veel van de meditatie- en andere aandachtoefeningen in de MBCT zijn overgenomen uit de MBSR.

Mindfulness trainingen

De eerstvolgende cliënt-training op Mindfulness gebaseerde Cognitieve Therapie begint op een nog vast te stellen datum in onderling overleg.
Het traject bestaat uit vier groepsbijeenkomsten.
Gedurende het trainingsprogramma moet rekening gehouden worden met ongeveer half uur per dag voor het doen van oefeningen.
Het programma kan leiden tot een radicaal andere houding ten opzichte van gedachten (piekeren), emoties en fysieke gewaarwordingen.
Dat leidt meestal tot verlichting van klachten.
De ervaring leert dat door het consequent toepassen van de oefeningen ook de kwaliteit van leven toeneemt.

Docent: drs. Tineke Zeelenberg-Meuleman, pedagoog/onderwijskundige.

Kosten: De totaalprijs voor de cursus is € 120.
Dit bedrag dient u van tevoren te voldoen. Dat kan per overschrijving op bankrekening NL29ABNA0592839982 ten name van Zeelenberg Enschede.

Wanneer er sprake is van werkgerelateerde problematiek kunt u vragen of de werkgever de training (gedeeltelijk) wil vergoeden.
Inbegrepen zijn twee cd’s, cursusmaterialen en koffie/thee.

Voor ex-deelnemers van de trainingen bij Zeelenberg Psychotherapie wordt de mogelijkheid geboden om na afloop van de cursus begeleiding te krijgen in de vorm van opfrisavonden/updates.

MBCT – Mindfulness in de psychotherapie

‘Mindfulness’ in therapie is het toepassen van meditatie-technieken door psychologen e.a. in de vorm van een gestructureerde training. 
Het resultaat van het toepassen van deze technieken is dat cliënten met (chronische) psychische en/of lichamelijke klachten automatische reactie-patronen loslaten:
ze leren zich bewust worden van de automatische piloot en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen.

MBCT kan aan individuele cliënten – die meerdere depressies hebben gehad of cliënten die veel last hebben van piekeren of angsten – worden gegeven, maar wordt bij voorkeur als groepscursus aangeboden en bestaat uit:
– vier dagdelen van drie uur (en follow-up bijeenkomsten in de vorm van updates)
– het doen van oefeningen staat centraal (ongeveer drie kwartier huiswerk per dag)
Maximum aantal deelnemers: 8 

In de training komende verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies aan de orde: psycho-educatie en oefeningen rondom de aard van het denken, registratie van cognities rond (on)prettige gebeurtenissen, het leren herkennen van negatieve gedachten, signalen van een dreigende depressie en angsten, het invoeren van plezierige activiteiten en het maken van een terugvalpreventieplan. 
Het streven is dat deelnemers na de training mindfulness in hun leven integreren.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze methode aangetoond. 
De training kan derhalve worden gezien als een evidence based hulpmiddel in de psychotherapie/ psychologische zorg.

Literatuur:
Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D., (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie.: een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Brantley, J., (2004). Angst beheersen met aandacht, een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Telefoonnummer

053-4304663

Zeelenberg

Cursussen & Coaching

Lasondersingel 101,
7514 BN Enschede

Aanmelden

Heeft u interesse in coaching meld
u  dan telefonisch aan via 053-4304663 of via email
 tineke@zeelenberg.org

Heeft u interesse in een cursus/workshop dan kan dit
telefonisch of via  cursussen@zeelenberg.org