MBCT – Mindfulness in de psychotherapie

‘Mindfulness’ in therapie is het toepassen van meditatie-technieken door psychologen e.a. in de vorm van een gestructureerde training. 
Het resultaat van het toepassen van deze technieken is dat cliënten met (chronische) psychische en/of lichamelijke klachten automatische reactie-patronen loslaten:
ze leren zich bewust worden van de automatische piloot en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen.

MBCT kan aan individuele cliënten – die meerdere depressies hebben gehad of cliënten die veel last hebben van piekeren of angsten – worden gegeven, maar wordt bij voorkeur als groepscursus aangeboden en bestaat uit:
– vier dagdelen van drie uur (en follow-up bijeenkomsten in de vorm van updates)
– het doen van oefeningen staat centraal (ongeveer drie kwartier huiswerk per dag)
Maximum aantal deelnemers: 8 

In de training komende verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies aan de orde: psycho-educatie en oefeningen rondom de aard van het denken, registratie van cognities rond (on)prettige gebeurtenissen, het leren herkennen van negatieve gedachten, signalen van een dreigende depressie en angsten, het invoeren van plezierige activiteiten en het maken van een terugvalpreventieplan. 
Het streven is dat deelnemers na de training mindfulness in hun leven integreren.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze methode aangetoond. 
De training kan derhalve worden gezien als een evidence based hulpmiddel in de psychotherapie/ psychologische zorg.

Werkwijze

Na een intake wordt een probleemanalyse gemaakt.
Wat zijn uw klachten, achtergronden en wensen?
Als aan de hulpvraag kan worden voldaan worden de doelstellingen voor de begeleiding vastgelegd.
De hulp die geboden wordt kan sturend, begeleidend en steunend zijn.
De cliënt zal het meeste werk zelf doen, bijvoorbeeld door middel van huiswerkopdrachten.
Een zitting duurt 45 minuten, de overige 15 minuten is voor voorbereiding en verslaglegging.
Als er sprake is van duidelijke vooruitgang zal de begeleiding worden afgebouwd.
Er wordt dan meer tijd tussen de afspraken gepland totdat aan de doelstellingen is voldaan of het maximum aan resultaat is bereikt.

Kosten

De kosten per zitting bedragen € 80.

Bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
Bij absentie zonder berichtgeving wordt het volle tarief in rekening gebracht.

 

 

Telefoonnummer

053-4304663

Zeelenberg

Cursussen & Coaching

Lasondersingel 101,
7514 BN Enschede

Aanmelden

Heeft u interesse in coaching meld
u  dan telefonisch aan via 053-4304663 of via email
 tineke@zeelenberg.org

Heeft u interesse in een cursus/workshop dan kan dit
telefonisch of via  cursussen@zeelenberg.org