Tibetaans-dodenboek

 

Inhoud

Het Tibetaans dodenboek of Bardo Thödol is een tantrisch boeddhistische tekst van omstreeks 750 na Christus.
De tekst is voor het eerst in 1927 door vertaling in het Engels in het westen beschikbaar gekomen.
Intussen is het boek, zoals lama Anagarika Govinda in een voorwoord schrijft, een van de beroemdste werken van de wereldliteratuur geworden.
Carl Gustav Jung heeft belangrijke commentaren over dit boek geschreven.
Hij was ervan overtuigd dat iedereen die het boek zonder vooringenomenheid leest en tot zich laat doordringen daarvan rijke vruchten zal plukken.
Het boek spreekt veel mensen aan, maar is moeilijk leesbaar. En dat is ook niet zo vreemd, want ook voor een Tibetaan is het, voor zover het geen geschoolde lama is, een verzegeld boek.
In de inleidende cursus wordt op indringende wijze kennisgemaakt met de essentie van het boek: het herkennen van je ware aard….. en liefst niet pas als je stervende bent, maar tijdens het leven zelf.
Het woord ‘dood’ komt in het boek eigenlijk niet voor.
Het boek geeft aan dat de herwinning van de paradijselijke oertoestand van de mens te hervinden is door inzicht in wezenlijke samenhangen van de wereld en door onthulling van de ware aard van de menselijke geest.
In de inleidende cursussen wordt aan de hand van (beeld-)materiaal de structuur van het boek duidelijk gemaakt.
In vervolgcursussen wordt ingegaan op de teksten.

Docent: Mw. Drs. H.A. Zeelenberg-Meuleman 

Cursusdata

Inleiding Tibetaans Dodenboek 2019: NB data in overleg (vier dagdelen)

Kosten

€ 150,- p.p incl. koffie/thee en diverse cursusmaterialen.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u zich inschrijven schriftelijk of via
e-mail 
cursussen@zeelenberg.org

Telefoonnummer

053-4304663

Zeelenberg

Cursussen & Coaching

Lasondersingel 101,
7514 BN Enschede

Aanmelden

Heeft u interesse in coaching meld
u  dan telefonisch aan via 053-4304663 of via email
 tineke@zeelenberg.org

Heeft u interesse in een cursus/workshop dan kan dit
telefonisch of via  cursussen@zeelenberg.org