Updates

 

Na een cursus mindfulness is het mogelijk mee te doen met de updates/ opfrisavonden eens in de maand.

De kosten voor tien keer van te voren te voldoen: 50 euro op rekening:

NL29 ABNA 0592 8399 82 t.n.v. H.A.Zeelenberg-Meuleman.

De data voor 2019:

5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september,1 oktober, 5 november en 3 december

Steeds de eerste dinsdagavond van de maand behalve de maanden januari en augustus.

De tijden: van acht uur tot ongeveer tien uur ’s avonds.

Locatie Lasondersingel 99/101 Enschede (tel. 053 4304663).

Telefoonnummer

053-4304663

Zeelenberg

Cursussen & Coaching

Lasondersingel 101,
7514 BN Enschede

Aanmelden

Heeft u interesse in coaching meld
u  dan telefonisch aan via 053-4304663 of via email
 tineke@zeelenberg.org

Heeft u interesse in een cursus/workshop dan kan dit
telefonisch of via  cursussen@zeelenberg.org